Nie ma mnie tutaj
Jak uczucia które się spełniło
Zatem nie ma co odkrywać
Więc jeśli największym
Jego wyrazem jest brak
Zatęsknij czasem
Bo pustka nie oznacza
Brak uczuć
Lecz skrywa to co jeszcze
Zdarzyć się nie może